robot-responsive
Powrót do strony głównej
Logo Bootcampu Studiuję IT

Podstawowe zasady i regulamin

 • Rejestracja na bootcamp 'Studiuję IT' została zamknięta. Być może przeprowadzimy kolejną edycję w 2022 r. Jeśli tak się stanie, poinformujemy o tym. Zachęcamy do zapisania na newsletter (formularz na stronie głównej).
 • Bootcamp trwa od 9 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku i jest realizowany wg harmonogramu na stronie studiuje.it.
 • W czasie trwania Bootcampu Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy pod adresem app.studiuje.it (uczestnik otrzyma dane do logowania do 9 grudnia)

Poniższy Regulamin dotyczy zapisu na internetowy bootcamp “Studiuję IT”, który trwa w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

   1. Organizatorem bootcampu “Studiuję IT” jest JeBe Bartłomiej Borowczyk, ul. Fryderyka Chopina 85, 96-500 Sochaczew, NIP 8371653060, nr rachunku bankowego 79 1140 2004 0000 3202 8052 9342, zwany dalej Sprzedającym.
   2. Przez bootcamp “Studiuję IT”, zwany dalej Bootcampem należy rozumieć kurs internetowy dostępny w okresie trwania Bootcampu, zawierający materiały edukacyjne (przede wszystkim wideo), umieszczony na platformie internetowej pod adresem https://app.studiuje.it lub ewentualnie pod innym adresem internetowym wskazanym przez Sprzedającego Uczestnikowi, o ile z jakiegoś powodu pod danym adresem platforma nie będzie mogła być udostępniona (zwanej dalej Platformą).
   3. Uczestnikiem Bootcampu, zwanym dalej Uczestnikiem, może zostać osoba, która zostanie wskazana w przelewie przy zakupie dostępu do Bootcampu od Sprzedającego.
   4. Dokonując zapłaty za udział w Bootcampie poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek Sprzedającego, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży dostępu do Bootcampu dla jednego Uczestnika.
   5. Bootcamp trwa od 9 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. W tym czasie Uczestnik otrzymuje dostęp i możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych dostarczonych na Platformie przez Sprzedającego.
   6. Uczestnik otrzyma dostęp do Platformy w formie kodu wysłanego pod adres e-mail wskazany przy zakupie kursu.
   7. Materiały edukacyjne będą ukazywać się na Platformie wg harmonogramu opublikowanego na stronie https://studiuje.it. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie przy czym wszystkie 10 przedmiotów Bootcampu zostanie zrealziowane do 31.12, a w przypadku nieprzewidzianych i niezawinionych sytuacji Bootcamp może ulec wydłużenie o nie wiecej niż 45 dni.
   8. Kupujący w tytule przelewu powinien podać nazwę Bootcampu, za który dokonuje zapłaty, imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail, pod który ma zostać przesłane potwierdzenie zapisania na Bootcamp oraz kod dostępowy do Platformy (zwany dalej Kodem). Kod zostanie wysłany do Uczestnika 9 grudnia 2020, tj. po rozpoczęciu Bootcampu. W przypadku nieotrzymania kodu w tym dniu, Uczestnik powinien poinformować o tym Sprzedającego, pisząc wiadomość pod adres: sekretariat@studiuje.it.
   9. Podany w tytule przelewu adres e-mail będzie loginem, natomiast Kod będzie hasłem Uczestnika, dzięki któremu będzie on mógł zalogować się do Platformy.
   10. Kod, bez zgody Organizatora, nie może być odsprzedawany ani udostępniany innym osobom poza Uczestnikiem.
   11. Zabrania się korzystania z jednego konta Uczestnika przez więcej niż jedną osobę. Takie działanie jest niezgodne z regulaminem i może spowodować zawieszenie konta Uczestnika na platformie.
   12. Bootcamp jest dostępny w języku polskim.
   13. Zapisanie Uczestnika do Bootcampu następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego. W tytule przelewu powinno znaleźć się także imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail.
   14. Kupujący (jeśli jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa) może zrezygnować z zakupu udziału w Bootcampie w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Rezygnacja może nastąpić tylko, jeśli nie nastąpiła jeszcze aktywacja Bootcampu przez Uczestnika. Przez aktywację Bootcampu przez Uczestnika rozumie się zalogowanie do Platformy. O rezygnacji Kupujący musi poinformować Sprzedającego, wysyłając rezygnację pod adres siedziby Sprzedającego lub pod adres e-mail: sekretariat@studiuje.it. Środki zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
   15. Dane Kupującego za wyjątkiem przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są przetwarzane. Dane Uczestnika są przechowywane i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Sprzedającego i wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzenia Bootcampu.
   16. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest przez adres e-mail sekretariat@studiuje.it
   17. Zakup udziału w Bootcampie oznacza akceptację regulaminu.
   18. Aktualny regulamin znajduje się na stronie http://studiuje.it/zapisy
Powrót do strony głównej